Naše filosofie

tax-online.cz je ryze česká daňová kancelář založená na kombinaci tradičních hodnot a potřeb moderní doby. K tradičním hodnotám se hlásíme zejména rodinným charakterem naší daňově poradenské kanceláře,úctou k morálním hodnotám, respektováním etického kodexu podnikání a odpovědností vůči klientovi.

Nenabízíme daňové optimalizační programy balancující za hranou zákona, ale udržitelná daňová řešení v jeho mezích respektující základní ústavní zásadu, podle níž je výběr daní jedním z mála právem aprobovaných zásahů do jinak nedotknutelného práva na vlastnictví, a proto nesmí být na daních vybíráno více, než stanoví zákon.

Za uplynulá léta praxe jsme si uvědomili, že

  • daňová legislativa je neustálý koloběh změn, který se nikdy nezastaví a bohužel zřejmě ani nezjednoduší
  • bez odborné pomoci je pro „obyčejného smrtelníka“ více než obtížné se v současné daňové legislativě orientovat
  • je mnoho daňových otázek a problémů, na které neexistuje jednoznačná odpověď
  • každý klient je svého druhu unikát, a proto je třeba porozumět v prvé řadě jeho podnikání, cílům a potřebám, aby bylo možné najít pro něj vhodné řešení
  • důvěra klienta se dlouho získává, ale lehce ztrácí.

Při naší poradenské činnosti proto klademe důraz především na kombinaci vysoké odborné úrovně,profesionální odpovědnosti a individuálního přístupu ke klientovi vycházejícího ze vzájemné důvěry a úzké spolupráce, pochopení jeho potřeb, interních procesů a pravidel fungování jeho oboru činnosti, to vše s cílem nalézt nejefektivnější řešení jeho specifických problémů.

Rozumíme, že čas jsou peníze a Vaše práce spočívá v zajišťování chodu Vašich firem a domácností. Při naší činnosti proto, kde je to možné, upřednostňujeme on-line komunikaci a rychlost. Naší zásadou je poskytování služeb v reálném čase. Nejsme-li schopni službu poskytnout do 48 hodin, včas Vás na to upozorníme.

Administrace