Publikace

Daňové poradenství vnímáme jako povolání nikoli pouze jako práci. Jsme přesvědčeni, že cílem a nedílnou součástí daňového poradenství jakož i jiných druhů poradenství není jen vysoká úroveň profesionality a dodržování etických pravidel naší profese, ale též osvětová činnost v oblasti daní a souvisejících oborů. V souladu s tímto přesvědčením věnujeme nemalou část svého času vedle praktické práce pro klienty a vlastního sebevzdělávání též předávání svých znalostí a poznatků (nejenom odborné) veřejnosti formou přednášek a publikací nejrůznějšího formátu, zejména pak psaním knih a článků do odborných periodik.

Aktuálně si od nás můžete přečíst:

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář.

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář.

Autoři: Milena Drábová, Olga Holubová, Milan Tomíček

Vydavatel: Wolters Kluwer, 2013

Odbornou veřejností nejlépe hodnocený, podrobný komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podávající bližší informace nejen k národní úpravě této daně ale i k její provázanosti na evropské předpisy a judikaturu Soudního dvora EU. Komentář analyzuje i závěry důležitých rozhodnutí českých soudů, stanoviska Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství včetně Koordinačních výborů Ministerstva financí a Komory daňových poradců ČR.

Více o publikaci

Daňový řád. Komentář

Daňový řád. Komentář

Autoři: Josef Baxa, Ondřej Dráb, Lenka Kaniová, Petr Lavický, Alena Schillerová, Karel Šimek, Marie Žišková

Vydavatel: Wolters Kluwer, 2011

Třísvazkový komentář k daňovému řádu oceněný prestižním 3. místem v soutěži o Nejhodnotnější původní právnickou publikaci na Karlovarských právnických dnech 2012. Předností je vedle podrobného výkladu jednotlivých ustanovení zákona a jejich srovnání s předchozí úpravou též zapracování bohaté judikatury českých a evropských soudů. Třetí svazek obsahuje převodní tabulky pojmů a ustanovení dřívějšího a nového zákona, přehledy rozhodnutí správců daně, opravných prostředků a lhůt, grafické vyjádření průběhu daňového řízení a jeho dílčích částí v podobě názorných diagramů a schémat a v neposlední řadě též soubor vzorů podání daňových subjektů a vzorů procesních úkonů správce daně.

Více o publikaci

Obrana před daňovou kontrolou

Obrana před daňovou kontrolou

Autoři: Ondřej Dráb, Ondřej Trubač, Tomáš Zatloukal

Vydavatel: Aspi, 2006

Rozsáhlá příručka přinášející komplexní pohled na kontrolní postupy správců daně, jejich průběh a meze. Podrobně se kniha věnuje zejména institutu daňové kontroly a navazujícím daňovým a soudním řízením. Pro praktické použití kniha obsahuje návody a tipy, jak mohou daňové subjekty během daňové kontroly bránit svá práva, a citace z řady soudních rozhodnutí k tomu pomáhajících.

Administrace